Van Steensel

CRKBO LinkedIn

Kies voor uw school

Kies voor een gezond schoolmanagement, voor gezond financieel beleid en een veilig werk- en leerklimaat voor leerlingen, ouders en medewerkers.

Waar een kleine school groot in kan worden.

Van Steensel Verandermanagement werd door het bestuur van Stichting Vrijescholen Rijnstreek gevraagd voor:

  • Opzet van gezond schoolmanagement op gebied van financiën
  • kwaliteit van onderwijs en een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers.

Zie voor referenties: Willem Geerlof en Nico Groot.


Veranderingen zijn tot stand gekomen door:

  • Systemische interventies; iedereen doet mee en heeft een eigen plek.
  • Conflictbemiddeling.
  • Vormgeven aan ouderparticipatie.
  • Trajectleiding; Bezuinigen moet en hoe kan dat kwalitatief goed: creatief omgaan met mensen en middelen.
  • Teamcoaching gericht op empowerment van leerkrachten. Overdracht en tegenoverdracht, de taak en de plek van de leerkracht.
  • Trainen: omgaan met teamconflicten, professionele communicatie met ouders, leiding geven aan ouderparticipatie.
  • PR - Campagne (KIES VOOR UW KIND)
  • Interim management; onderwijsinspectie- en arbeidsinspectieproef maken en bestendigen door invoering digitaal leerlingvolgsysteem, samenstellen kwaliteitszorgdocumenten, invoering van leraarbegeleidingssysteem.

Opbrengst: Uiteindelijk heeft dit niet alleen geleid tot een positief werk- en leerklimaat, maar ook tot een toename van het aantal leerlingen en een zeer positief rapport van onderwijsinspectie.