Van Steensel

CRKBO LinkedIn
 

Veranderen is bewegen

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met veranderingen. Dat geldt zowel voor je privé leven als voor je carrière.

Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben. Voor de één een uitdagende dans, voor de ander een berg waar moeilijk overheen te kijken valt. Sommige mensen en organisaties houden van veranderingen, anderen houden liever alles bij hetzelfde.

Marlene van Steensel bekijkt veranderingsprocessen vanuit vele invalshoeken en heeft de expertise om zo te bewegen dat veranderingen het beste bieden aan mens en organisatie.

Naast haar eigen bedrijf is zij als docent werkzaam op de Hogeschool NCOI en is onderandere verbonden aan de opleidingen; mediation en coaching en organisatiepsychologie.

Actueel

Je gaat naar school en neemt mee...(driedaagse training voor leerkrachten)

Training systemisch werken en coöperatieve leerstrategieën voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs
Als leerkracht ben je een professional die leerlingen aanzet tot leren. Regelmatig keren dan vragen terug als: Hoe je het leerklimaat op school zo kunt beïnvloeden dat je leerlingen met hoofd, hart en handen bij de les kunnen zijn?

Lees meer...

Jeugdzorg in Perspectief

In Nederland worden ruim 40.000 kinderen en jongeren uithuis geplaatst. Zij wonen in pleeggezinnen of in groepshuizen of gezinshuizen. Hulpverleners van jeugdzorg zijn al lang op zoek naar werkbare methoden in de hulpverlening voor deze kinderen en jongeren.

Lees meer...

Je gaat naar school en neemt mee...Introductie systemische werken in het onderwijs

Voor leerkrachten in het onderwijs: Training Enhancing Children's Learning.

Gebaseerd op het succesvolle project van de NOW-HERE foundation in Engeland: systemic approaches in education.

Lees meer...