Van Steensel

CRKBO LinkedIn

Supervisie opstellingen

Bij Systeem dynamisch coachen wordt er vanuit gegaan dat mensen zich bevinden in complex krachtenveld. Dit krachtenveld bestaat uit loyaliteiten ten opzichte het eigen gezin-familie. Uitgangspunt is dat ieder een eigen plek heeft in de familie van herkomst, maar ook in bijvoorbeeld de organisatie waarin je werkt. Een bekende techniek die hier wordt gebruikt zijn de zogenaamde familieopstellingen.

Deze techniek wordt inzet bij individuele coaching, teamcoaching en organisatie vraagstukken.

Supervisie opstellingen zijn er speciaal voor hulpverleners, coaches, leerkrachten.

 

 

Supervisie opstellingen zijn afgeleid van familieopstellingen waarbij nu een hulpverlener, coach, mentor, leerkracht of therapeut een casus uit de eigen beroepspraktijk inbrengt. Vaak gaat het om een casus waarbij men het gevoel heeft vast te zitten, of maar niet los kan laten, geen vooruitgang te boeken of steeds in kringetjes rond te draaien.

In een supervisie opstelling wordt veelal duidelijk wat er in het systeem van de cliƫnt of/ en degene die de casus inbrengt in de weg staat om vooruitgang te boeken. Er wordt net als bij een familie opstelling gewerkt met representanten die de belangrijke mensen in het systeem vertegenwoordigen.

Een supervisie opstelling is altijd onderdeel van een aantal coachingsgesprekken. In iedergeval een voorgesprek waarin we de problematiek of de vraag verkennen. Een nagesprek om de mogelijkheden die uit de opstelling zijn gekomen te vertalen naar concrete handelingen.