Van Steensel

CRKBO LinkedIn

Je gaat naar school en neemt mee...Introductie systemische werken in het onderwijs

Voor leerkrachten in het onderwijs: Training Enhancing Children's Learning.

Gebaseerd op het succesvolle project van de NOW-HERE foundation in Engeland: systemic approaches in education.

De resultaten voor de kinderen

  • Een toename van een positieve houding ten opzichte van leren
  • Een vermindering van het aantal gevallen van boosheid en conflicten
  • Betere samenwerking tussen leerkracht, ouders en kinderen.

Prestaties van kinderen worden verhoogd naar mate zij zich gesteund weten door hen aan wie ze loyaal zijn.

De leerkracht is in eerste instantie de kracht die tot leren aanzet. Voor de kinderen is deze persoon van enorm belang omdat zij hen zien als mede opvoeder. De leerkracht geeft zijn kennis en kunde door aan de kinderen en dat doet hij niet alleen op cognitief gebied.Kinderen leren door hun hoofd te gebruiken, hun hart te laten spreken en hun handen te laten ervaren.

Opvoeden- het op voeding brengen van het kind-  gaat erover dat de leerkracht, naast dat hij op deskundige wijze zijn leerstof aanbiedt, ook ontwikkelingsstof aanbiedt. Zaken waar de leerlingen van mogen en moeten leren, zodat zij hun persoonlijkheid ontwikkelen.

Het gaat erover hoe je als leerkracht het leven “voordoet”. Hoe ga je om met succes, met falen, met winnen en verliezen, met kunnen en onvermogen, met situaties die in het leven voorkomen als blijdschap en verdriet, gemis en verlangen, erbij (willen) horen en niet. Het kind kan dat voorbeeld “afkijken” en daarin permissie krijgen dat hij of zij met al zijn talenten oké is. Dat draagt de leerkracht over op het kind.

De leerkracht staat niet alleen in dit proces, hij/zij heeft te maken met de ouders. Zij komen voor het kind als opvoeders op de eerste plek. Ouders geven hun kind boodschappen mee voor het leven. Wat geven zij aan hun kinderen door? Wat komt er mee het klaslokaal in?

Klik hier voor het project in Engeland

De training wordt op maat worden gemaakt voor uw school, voor de leerkrachten, de ouders en kinderen en is direct in de praktijk toepasbaar.

Belangrijke onderdelen zijn oefeningen rond de thema's:

  • collective ownership for culture
  • belonging and including all children
  • the climate for learning&engagement with learning