Van Steensel

CRKBO LinkedIn
 

Referenties

Locatiemanager Corine Hogewoning, Stichting Philadelphia zorg
Afgelopen periode heb ik een indrukwekkende samenwerking gehad met Marlene. Marlene heeft d.m.v. de ‘opstelling’ een team het inlevingsvermogen gegeven om op een andere wijze naar de hulpvraag van een cliënt met moeilijk verstaanbaar gedrag, te kijken.
Door deze bijeenkomst is er een nieuwe manier van kijken naar de cliënt maar ook leren van elkaar als team ontstaan. Indrukwekkend om de verschillende rollen en posities binnen het team te zien, waar medewerkers zich niet bewust van waren.
Het team heeft nieuwe inspiratie gekregen door de bijeenkomst.
Marlene is zorgvuldig in haar werkwijze, goede voorbereiding, leerzame, indrukwekkende en zinvolle bijeenkomst en ook fijn dat Marlene de tijd neemt voor een evaluatie en afronding. De lijnen blijven zeker open voor nadere coaching en adviezen.
Top, bedankt voor de samenwerking.

 
Annemiek Loman, integratief therapeut en orthopedagoog, Jongeren Therapie Barendrecht. Praktijk voor integratieve jongeren therapie en Orthopedagogiek
Ben je als jeugdhulpverleningsinstelling op zoek naar een middel om collega's meer te ondersteunen in het systemisch werk wat zij met de cliënten doen? Doe een supervisieopstelling bij Marlene!
In het afgelopen jaar heb ik 6 ochtenden mogen genieten van systemisch werken, werken met opstellingen, begeleid door Marlene. Marlene wist de ingang te vinden in een team wat het moeilijk had. Met een aantal simpele oefeningen raakte men op een veilige manier in contact en ontstond er een basis om het systemische werk verder in te gaan. Marlene heeft kennis van de doelgroep, uithuisgeplaatste jongeren en hun systeem. Tijdens deze ochtenden hebben we praktische tips gekregen om in ons eigen werk verder uit te werken. Daarnaast zijn een aantal cliënten centraal gezet in een supervisieopstelling, wat weer een nieuw licht gaf over het gezinssysteem en de wijze van begeleiden voor het team. Deze bijeenkomsten hebben mij opgeleverd dat ik in mijn werk met nog meer passie het systeem rond een jongere in kaart kan brengen en met de jongere op ontdekkingstocht kan gaan binnen dit systeem. Het team, heeft na de ochtenden met Marlene meer energie, meer focus op het systeem en een hernieuwde passie voor het werk wat ze doen. De handvatten om zelf verder te werken met het systemisch werken zullen zij zeker kunnen toepassen.

 

IVA Driebergen Business School  Frank Kleyberg, adjuctdirecteur Business school IVA

Marlene heb ik leren kennen als goede contactpartner om te sparren over onderwijskundige zaken. Duidelijk is haar praktische ervaring op dit gebied en prettig is de wijze waarop ze haar kennis weet aan te wenden om anderen verder te helpen op gebied van onderwijskunde. De goede aansluiting op de praktijk maakt onderwerpen concreet en kennis direct toepasbaar. Haar stijl van doceren schept een prettig leerklimaat tijdens haar trainingen.

Hans Burgman, docent en studieloopbaanbegeleider

Tijdens de ontmoetingen met Marlene heb ik haar professionele en analytische kijk op onderwijskundige zaken bijzonder gewaardeerd. Marlene weet op een inspirerende wijze verschillende scenario's te schetsen die kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit binnen organisaties.

 

Renée Wolfs, auteur van 'De Cirkel van Verbinding, omgaan met verlies en rouw bij adoptie en pleegzorg'

Voor mijn derde boek heb ik Marlene gevraagd om kritisch mee te lezen. Zij is deskundig en zeer ervaren met het Systemisch Coachen van pleegkinderen en gezinnen. Die  kennis en ervaring maakte dat Marlene voor mij de ideale meelezer was. Zij heeft het boek zeer toegewijd met hoofd, hart en handen doorgrondt en mij van prachtige feedback voorzien, waardoor in het boek een mooie balans kon ontstaan tussen adoptie- en pleegzorgthema's. Ook leverde ze mij boeiende casuïstiek aan die ik kon verwerken in mijn boek. Ik heb Marlene ervaren als zeer betrokken en deskundig. Haar eerlijkheid en directheid gaven mij regelmatig nieuwe inzichten in de materie. Door haar humor kan ze serieuze zaken heel mooi relativeren. De Cirkel van Verbinding gaat over rouwen en over verbinding durven maken.

www.reneewolfs.com/blog/cirkel-van-verbinding

 

Renate Roest, teamleider STEK opdrachtgever supervisie opstellingen voor pedagogisch medewerkers

Wij werken met uit huis geplaatste jongeren in de leeftijd van 16-18 jaar in een instelling voor jeugdhulpverelning. Al geruime tijd werken wij systeem gericht, we praten er als team over, zetten middelen en technieken in om de regie in het gezin terug te leggen en zijn ons bewust van gezinspatronen en parallel processen.

En toch kan er meer, is er meer. Dat hebben we ervaren met de supervisie opstellingen. Marlene begeleidt deze op treffende en veilige wijze.
Het team kiest zelf een casus van een jongere waarbij zij vastlopen of vragen hebben. Dan volgt een opstelling waarbij teamleden de rol van jongeren en diens gezinsleden vertegenwoordigen. Maar ook wij hulpverleners worden opgesteld. En dan gebeurd het, we voelden allemaal hoe de verhoudingen in het gezin zijn, welke patronen er spelen, we zagen gebeuren in welke valkuilen wij als hulpverleners stapten. Door het daadwerkelijk neer te zetten, zelf te ervaren, besef je als werker pas hoe onlosmakelijk alles met elkaar verbonden is.

Het mooie is dat het inzicht geeft maar ook richtlijnen om verder te gaan met de gezinnen waarin we vast liepen. Door met elkaar deze opstellingen te doen, kunnen we daadwerkelijk tot de kern komen van de gezinsproblemen en hulp te bieden die aanslaat.

De investering in de opstellingen leverde ons het dubbele op van wat het feitelijk kostte. Energie in mijn team, nieuwe mogelijkheden voor de werkers om mee aan de slag te gaan, bewustwording en groei in het systeem gericht werken en handelen. 

Op dit moment zijn we met Marlene in gesprek hoe we onze samenwerking kunnen uitbreiden.

Renate Roest

 

 Vitaliteit in Bedrijf - Den Haag (The Hague)Jeannette van Uffelen, eigenaar Vitaliteit in bedrijf

Marlene is consciëntieus en betrouwbaar. Wat ik waardeer is haar directe wijze van communiceren en een heldere visie, van waaruit zij leeft en werkt. Ze is trouw aan haar idealen en doelstellingen. Iemand op wie ik altijd durf te rekenen. Zo serieus als Marlene is in de omgang met haar cliënten, zo relativerend is ze in het gesprek met collega's. Het is dat relativeringsvermogen waardoor het werken met haar een verademing is. Bij cliënten weet zij vaak de juiste snaar te raken, zij brengt iemand dichtbij het pijnpunt, maar ook weer helemaal terug in het hier en nu en in de eigen kracht van de betreffende persoon. Dit doet ze nogal eens met een grapje op het juiste moment. Haar gevoel voor humor werkt bevrijdend, er wordt gelachen en gehuild, soms tegelijk.

In het begeleiden van familieopstellingen is zij betrokken en toegewijd van de eerste tot de laatste minuut. Een opstelling is spannend en intiem. Mensen stellen zich kwetsbaar op in het bijzijn van vreemden, maar Marlene brengt een sfeer van veiligheid, door haar stabiele aanwezigheid. Er kan van alles gebeuren, maar je weet dat je 'heel' de deur uit gaat. Momenten van diep ervaren emoties wisselen met luchtigheid, humor en relativering. Ze neemt je letterlijk en figuurlijk bij de hand. Je wordt geleid om vanuit je eigen intuïtie te reageren op wat in het energetisch veld van de opstelling gaande is. Dit leidt tot een bijna magisch gebeuren, waarin met iedereen iets gebeurt en waarbij ik hoofdrolspelers en participanten onder de indruk heb gezien.

 

Willem Geerlof, voormalig Voorzitter van bestuur, stichting Vrije scholen Rijnstreek

Als schoolbestuurder heb ik zeer nauw samengewerkt met Marlene, die zowel de functie van schoolleider als mediator in deze periode voor ons vervuld heeft. Mijn ervaring uit deze periode is dat zij de functie van schoolleider goed vervuld heeft en een onsamenhangend college van leerkrachten structureel heeft aangepakt.  Dit bracht rust, waardoor leerlingengroei gerealiseerd kon worden.  Ook heeft zij een uiterst moeilijk mediation traject met zeer veel oud zeer tot een uitstekend einde weten te brengen. De onderwijs inspectie heeft nu dan ook laten weten zeer tevreden te zijn met de manier waarop de school georganiseerd is en vorm geeft aan haar kwaliteitsbeleid.


Nico Groot, senior consultmanager CAVS & voormalig bovenschools directeur (A.I) Stichting Vrijescholen Rijnstreek

"Marlene en ik hebben een flink aantal maanden zeer intensief samengewerkt.

Samenvattend kan ik zeggen, zij is:

  • Sterk in het ontwikkelen van een professionele cultuur waarin medewerkers bereid zijn (van elkaar) te leren.
  • Sterk in de focus op het realiseren van de visie. Deze vertalen naar een concrete weg om tot realisatie te komen waardoor die zichtbaar wordt.
  • Sterk in het neerzetten van communicatie met de klant/doelgroep, waardoor visie en keuzes worden toegelicht en zodat de klant/doelgroep ervaart gehoord te worden.
  • Een boeiende gesprekpartner.

 

Corrie van Zonneveld, pedagogisch directeur & intern begeleider Vrijeschool Alphen
"De aanpak van Marlene heeft geleid tot goede en vruchtbare samenwerking. Hierdoor was het voor het team mogelijk om enthousiast een positieve bijdrage te leveren aan noodzakelijke veranderingen. Ze is geïnteresseerd in het welzijn van mensen en heeft een goed inzicht in de procesmatige kant van veranderen. De intensieve samenwerking en uitwisseling heeft geleid tot synergie. Dat betekent dat er ontwikkeling is geweest die waardevol is voor de kwaliteit en inhoud van het onderwijs en voor de mensen in het veld".


 

Geesje Oosting, Centrum voor Remedial Teaching en Orthopedagogiek

"Ik ga naar school en neem mee..." is een mooie training over de mogelijkheden van systemisch werken met kinderen in het onderwijs. Via systeemgerichte oefeningen is er inzicht gekomen in de posities van teamleden, kinderen en ouders. Er zijn concrete oefeningen getoond die wij kunnen gebruiken bij het werken met kinderen en gezinnen die bij ons centrum in begeleiding zijn. Twee mooie supervisie opstellingen maakte de training rond. We waren allen erg enthousiast over Marlene haar inbreng, de houding die zij had en de veiligheid die zij aan de groep gaf tijdens deze training".

 

Trainer en docent beoordelaar Floor Broekhorst: 

Ik heb bewondering voor de wijze waarop Marlene de groep actief en betrokken weet te houden. Ze geeft duidelijk richting aan de invulling van de bijeenkomst. Er hangt een rustige sfeer en ze geeft duidelijk aan wat ze van mensen verwacht tijdens een opdracht. Deelnemers gaan hiermee serieus aan het werk en vinden daarbij aansluiting bij hun eigen werkpraktijk. Vervolgens weet ze de praktijk weer goed aan de theorie te koppelen.

Marlene komt over als een zeer vaardige, vriendelijke en betrokken trainer met kennis van zaken.

 

 Sabine van der Graaf/ Vreeken initiatiefnemer

De prettige, constructieve samenwerking met Marlene heeft bijgedragen aan concretisering en uitvoering van mijn plannen voor een peuterspeelzaal op antroposofische grondslag. Marlene heeft daarmee letterlijk en figuurlijk ruimte gecreëerd alsook gefaciliteerd, waardoor onze peuterspeelzaal Twinkel kon starten en doorgroeien. Inmiddels is de peuterspeelzaal vier dagen per week geopend en voldoen we aan alle eisen van de wet OKE.

Actueel

Je gaat naar school en neemt mee...(driedaagse training voor leerkrachten)

Training systemisch werken en coöperatieve leerstrategieën voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs
Als leerkracht ben je een professional die leerlingen aanzet tot leren. Regelmatig keren dan vragen terug als: Hoe je het leerklimaat op school zo kunt beïnvloeden dat je leerlingen met hoofd, hart en handen bij de les kunnen zijn?

Lees meer...

Jeugdzorg in Perspectief

In Nederland worden ruim 40.000 kinderen en jongeren uithuis geplaatst. Zij wonen in pleeggezinnen of in groepshuizen of gezinshuizen. Hulpverleners van jeugdzorg zijn al lang op zoek naar werkbare methoden in de hulpverlening voor deze kinderen en jongeren.

Lees meer...

Je gaat naar school en neemt mee...Introductie systemische werken in het onderwijs

Voor leerkrachten in het onderwijs: Training Enhancing Children's Learning.

Gebaseerd op het succesvolle project van de NOW-HERE foundation in Engeland: systemic approaches in education.

Lees meer...