Van Steensel

CRKBO LinkedIn

Je gaat naar school en neemt mee...(driedaagse training voor leerkrachten)

Training systemisch werken en coöperatieve leerstrategieën voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs
Als leerkracht ben je een professional die leerlingen aanzet tot leren. Regelmatig keren dan vragen terug als: Hoe je het leerklimaat op school zo kunt beïnvloeden dat je leerlingen met hoofd, hart en handen bij de les kunnen zijn?

En hoe ontwerp je als docent je lessen zo, dat rekening houdend met verschillen als leerstijlen, intelligentie, karakter, niveau en achtergrond, alle leerlingen aan bod komen? Ook kan je op school te maken krijgen met groepen waarin het sociale klimaat dermate onveilig is dat leerlingen zich niet durven te ontwikkelen. Mogelijk zijn er al allerlei anti- pest programma’s uitgeprobeerd maar zijn gewenste effecten uitgebleven. Kortom: hoe kan het rendement van het onderwijs én het sociale klimaat verbeterd worden?

cooperatatieve leerstrategien

Inhoud

Een training gericht op het verbeteren van prestaties door het creëren van een positief leer- en leefklimaat op school, thuis en andere plekken waar geleerd wordt. Op basis van de methodieken Systemisch werken en Samenwerkend leren (coöperatieve leerstrategieën ) ontwikkelt u inzichten en vaardigheden om leerlingen aan te zetten tot leren.

Duur: Drie dagen of 6 dagdelen.

Methodiek
We maken allemaal deel uit van verschillende systemen onze familie, gezin en de groepen waarin we leren, leven, werken. Prestaties van leerlingen worden beter naarmate zij zich gesteund weten door mensen aan wie ze loyaal zijn. Het systemisch werk biedt heldere kaders en praktische tools die je als leerkracht in de groep kunt toepassen om de kinderen te ondersteunen en de ouders te begeleiden.
Aan de hand van vier thema’s leert u de flow of learning positief beïnvloeden.
Door middel van oefeningen in het samen verantwoordelijk zijn voor een veilig leerklimaat het zogeheten collective ownership for culture. Deze oefeningen zijn er op gericht de kinderen ervan bewust te maken dat zij samen in de klas of in de school een geheel vormen en dat iedereen in de school er bij hoort en zijn waarde heeft (belonging & including).
Het onderdeel Engagement with learning geeft oefeningen die de leerlingen aanzetten om met hoofd, hart en handen te leren, zoals bijvoorbeeld meditatieoefeningen en andere hulpbronnen die behulpzaam zijn bij het leren.
Bij Achievement with Learning komen werkvormen aan bod die de leerkracht kunnen helpen de leerlingen het best te begeleiden en te coachen. hem of haar het best kan helpen. Hierbij gaat het om support geven, begeleiden, adviseren, voordoen, uitleggen.

Coöperatieve leerstrategieën, zoals ontwikkeld door Spencer Kagan, bieden veel praktische toepassingen die ervoor zorgen dat leerlingen leren samenwerken en hun individuele prestaties verhogen.

Voor wie?
Deze training is geschikt voor mensen die de actieve betrokkenheid bij het leerproces en sociale interactie in klas en school willen bevorderen. Deze werkstijl biedt de leerkracht de mogelijkheid meer te observeren, individueel te begeleiden en te coachen. De daarbij behorende managementstijl maakt de organisatie van je onderwijs bovendien veel effectiever en minder tijdrovend.

Wat zijn de resultaten als je deze training hebt gedaan?

 • Ontwikkeling van een groter bewustzijn van en gevoeligheid voor problemen die zich manifesteren in de klas.
 • Een betere identificatie en beoordeling van de leerlingen met blokkades bij het leren.
 • Toepassing van de kennis uit het systemisch werken & coöperatieve leerstrategieën.
 • Gereedschappen om ontspannen om te gaan met de leerlingen en hun leerproces.

Voor leerlingen:

 • Een vermindering van het aantal gevallen van boosheid en conflicten.
 • Een toename van de positieve houding ten opzichte van het leren.
 • Een groter gevoel van betrokkenheid bij de school.
 • Een hoger niveau van integratie tussen school en gezin.
 • (Leer)resultaten verbeteren

Voor ouders/opvoeders:

 • Plezier en ontspanning kunnen brengen in de thuissituatie en het leren.
 • Een groter bewustzijn voor de specifieke plek van het kind in deze situatie.

Programma
De training bestaat steeds uit een inzichtgevend deel en een vaardigheden deel. In alle dagen komen de eerder genoemde thema’s aan bod: Collective ownership for culture, Belonging and including, Engagement with learning, Achievement with Learning.

Dag 1: De leerkracht, de ouder en het kind
Inzichtgevend
Basisprincipes systemisch werk; de plek van de leerkracht, de ouders en het kind.

 • De leerkracht die je bent…waar sta je voor en wat geef je aan je kind mee?
 • De ouders die kind tot leren aanzetten, waar staan zij voor en wat geven ze aan het kind mee?
 • De school en de schoolleider, waar staan ze voor en wat geven zij aan het kind mee?
 • De logische niveaus van Dilts en Bateson, walk your talk

Vaardigheden
Oefeningen van coöperatieve leerstrategieën. Iedereen doet mee, iedereen heeft een bijdrage aan de groep. Oefeningen met logische niveaus in de school, waar sta je voor, waaraan merk ik dat?

Dag 2. : Kind en omgeving
Inzichtgevend
Loyaliteit bij kinderen. Kinderen in het systeem van ouders en school. Kijken naar typen kinderen en hun gedrag. Gedrag verklaren in de context van het systeem van het kind.
Vaardigheden
Werken met eigen casuïstiek

Dag 3: Ouderparticipatie
Inzichtgevend
Door gestructureerd en doelgericht met ouders samen te werken bevorder je de actieve betrokkenheid, de sociale interactie en het leerproces. Hoe kun je als leerkracht hieraan bijdragen.
Vaardigheden

 • vormgeven aan oudergesprekken
 • ouderbegeleiding
 • vormgeven als ouderavonden
 • coöperatieve leerstijlen inzetten

Praktische informatie

Doelgroep Leerkrachten
Trainingsduur Zes dagdelen of drie dagen
Trainingsperiode Twee keer per jaar en op aanvraag
Trainingsdagen In overleg
Werktijden In overleg
Locatie Op locatie school , Trainingslocatie
Trainer(s) Gunnar Eric Gijbels en Marlene van Steensel
Niveau HBO
Trainingskosten

Scholen op aanvraag.
Inclusief studiemateriaal
Exclusief trainingslocatie

Losse inschrijving € 300,= p.p. bij deelname van 16 personen

Verwante training:
“Mijn kind gaat naar school en ik geef mee…..”. Systemisch kijken naar kinderen en coöperatieve leerstrategieën voor ouders. Voor schoolleiders die doelgerichte en betrokken ouders willen in hun onderwijsorganisatie.

Over de trainers:
Gunnar Eric Gijbels werkt als senior onderwijsadviseur bvs-schooladvies. www.bvs-schooladvies.nl


(klik hier voor linkedin profiel)

Marlene van Steensel werkt van uit haar eigen bedrijf VanSteensel Verandermanagement met als pijlers coaching, mediation en training.
(klik hier voor linkedin profiel) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlene van Steensel, 06-31960241 of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.