Van Steensel

CRKBO LinkedIn

Diagnostisch onderzoek ziekteverzuim en welzijnsproblematiek

Wat is er aan de hand in een organisatie als het ziekteverzuim van medewerkers hoger is en blijft dan het landelijk gemiddelde?

Marlene van Steensel verrichtte Diagnostisch Onderzoek onder medewerkers naar de beleving van welzijn en het effect daarvan op verzuim. Tevens maakte zij een plan de campagne om het ziekteverzuim én welzijnsproblematiek terug te dringen.

Marlene van Steensel werd als zorgverlener door een stichting voor primair onderwijs ingehuurd. Zowel het bestuur van de stichting als het vervangingsfonds wilde weten wat de oorzaken konden zijn van het hoge ziekteverzuim op de bij deze stiching aangesloten scholen en op welke manier zij het konden terugdringen.

Door gesprekken met directies en het afnemen van gestructureerde (team) interviews konden ziekmakende factoren worden gelocaliseerd en konden er verbeteringen worden aangebracht.

Factoren die veel invloed hadden waren:

 • stijl van leidinggeven
 • onrustig bestuur
 • inkrimpen van curriculum
 • doorvoeren van bezuiningen (zelfde taken met minder mensen)
 • niet opgewassen zijn tegen mondige ouders en leerlingen
 • rust en werktijden
 • begeleiding tijdens werkzaamheden en ervaren van steun

 Aanpak door:

 • invoering van P & O instrumenten als Persoonlijk Inzet Plan en Persoonlijk Ontwikkelplan
 • invoeren waarborgen rust en werktijden en privacy medewerkers
 • training omgaan met ouderparticipatie
 • training omgaan met conflicten
 • coaching leidinggevenden
 • intensievere begeleiding tijdens ziekte